Znotrajskupnostne dobave

Avstrijski zakon o prometnem davku iz leta 1994 določa s 7. členom pravilnika o notranjem trgu, da mora pri dobavah znotraj skupnosti (v glavnem za nakupe blaga v veletrgovinah za prevzem/Cash&Carry) prodajalec jasno in enostavno preverljivo dokazati, da je kupec dobavni predmet transportiral v preostali del znotraj skupnosti

Če blago prevzame pooblaščenec, potrebuje le-ta pooblastilo, iz katerega je razvidno, da je upravičen za prevzem blaga (poslovodno dokazilo ali popolno/pravilno izpolnjeno pooblastilo – glej obrazec spodaj).

Da bi zadostili tem zahtevam, vas prosimo, da pri nakupu oddate na blagajni oba izpolnjena obrazca

Pooblastilo

Pooblastilo - slovinski

Pojasnilo za prevoz/transport blaga v preostalo skupnostno območje

Pojasnilo - slovinski